Zidna zaštita

Zidna zaštita

Zidna zaštita za zidove ,uglove i vrata prestavlja  paket odbojnika  proizvoda dizajniranih za zaštitu zidova u poslovnim prostorima hodnicima,čekaonicama itd..,  od oštećenja prolaznika na mestima sa velikom frekfencijom prolaznika.

 • Popravak i troškovi održavanja stoga su smanjeni, dok je ukupni izgled unutrašnjosti zadržan tokom koriscenja.
 • Koriste na mestima sa velikom  frekvencijom   prolaza ljudi i opreme .
 • Upotreba se na na svim površinama unutrašnjosti javnih objekata kao što su bolnice, domovi za starije i nemoćne, laboratorija, hotela, shoping centara, zračnih luka…
 • Zaštitne trake za zidove i vrata-su dizajnirani kako bi ponudili zaštitu od udaraca prometa na pokretnim kolicima,
 • kao što su kolica, invalidska kolica, kreveti, poslužna kolica i druga pokretna oprema.
 • Idealni za edukacijske, zdravstvene, komercijalne, maloprodajne, bolničke i unutarnje okoline za slobodne aktivnosti.
 • Zastitna zidna zastita uglova -stalna ostecenja u javnim objektima na prolaznim mestima poput uglova su uvek na nametu prolaza kolica,kreveta
 • standardne PVC-u zaštite za zidve; Flexi-Angle PVC-u zaštite za zidove .
 • Rukohvati za zidove-u okruženju gde je prisustvo ljudi konstantno, uredan i prijatan  poslovini prostor
 • .Rukohvati  su resenje završnog izgleda u okruženjima kao što su ugostiteljstvo, slobodne aktivnosti, komercijalni uredi, maloprodaja i zdravstvene ustanove
 • Kako bi se sačuvao enterijer, ali i ograničila habanje, razvijen je niz proizvoda za zaštitu zidova,
 •  otporni na udarce, bakterije i sredstva za čišćenje.Svi proivodi za yidove i uglove su modernog dizajna koji se uklapa u vas enterijer.
 • Zidna zaštita sa svojom višestrukom namenom prestavlja idealno rešenje za zaštitu zidova i vrata od ne željenih udaraca,oštećenja ili prljanja
 • Specijalno dizajnirani za mesta poput bolnica , ambulanti ,zdrvstvenih klinika , hotela , škola , kancelarija , hodnika i drugih javnih objekata gde postoji opasnost da se dođe u direktan kontakt sa zidom ili vratima.
 • Ovi zaštitni  profili i elastične trake se takođe mogu korististi za skrivanje već nastalih oštećenja .Svojim specifičnim izgledom i savremenim dizajnom ulepšavaju i moderizuju  poslovni enetrijer  svakog objekta.